Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

UỐNG RƯỢU VỚI TRĂNGUỐNG RƯỢU VỚI TRĂNG


Đêm trăng thu tôi mời tôi chung rượu

Tiễn ngọt ngào của tuổi hai mươi

Để rồi từ đó tôi không cười

Cũng không khóc, cầm bằng như chết!


Đêm trăng thu tôi mời tôi chung rượu

Mừng đời mình treo mấy mươi năm

Tôi sống vờ trong cõi xa xăm

Để xoa dịu thân tâm lận đận...


Đêm trăng thu uống chung rượu - Giận!

Giận không say cứ tỉnh giữa đời

Đổ hư vô... tôi một kẻ khờ

Đã chìm giấc Thuỵ Du mộng ảo...


Đêm nay thu vầng trăng nương náu

Sao ngả nghiêng trong chén vô tình

Nhân ảnh đã không hình không bóng

Uống trăng vào, uống cạn tình xưa...


Đêm trăng thu sao chẳng say vừa

Ôm mặt khóc- trăng ơi... vỡ mộng!


                            Trần Mai Ngân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét