Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

THU SẦU

THU SẦU 

 

      Thương thương , nhớ nhớ , sầu sầu

Chiều Thu nhuộm xám một mầu xa nhau

       Cười cười , khóc khóc , đau đau 

Vậy là đã hết ngọt ngào từ đây

                 Lá vàng rơi rụng heo may

          Ừ thì , quên nốt tháng ngày rất vui 

                 Hàng cây im lặng bùi ngùi

         Đã làm nhân chứng khôn nguôi cuộc tình 

                                      Xa xa , cách cách , hỡi mình

                                Vàng phai chiều sót một linh hồn này !