Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

CỔ TÍCH NGÀY XƯA

 CỔ TÍCH NGÀY XƯA ...

 

      Tại sao không ?

       Anh đưa em đến công viên 

      Ta ngồi vào ghế đá 

      Nơi thuở xưa hai chúng mình một lần đã 

      Ước hẹn thề và lỡ cuộc trăm năm ...

 

                           Dù bây giờ đôi mái bạc hoa râm

                           Em vẫn tựa vào vai anh nâng đỡ

                           Cuối đời - đường nhân duyên dang dở

                           Hai chúng mình - còn lại một mình thôi

                           Ngồi bên nhau nhưng vẫn phải chia phôi

                           Một chốc nữa - ta lại về nhà , mỗi ngả ...

 

            Tại sao không ? 

                                Dẫu trần gian là vay trả

                                Trái tim ta chẳng lạc lối đi về 

                                Bao nhiêu năm vẫn nhịp đập si mê 

                                Từng đau khổ nên vỗ về thấu hiểu ...

 

            Về thôi em ! 

                                Bóng chiều đã đổ

                                Ta chia tay , ghế đá lặng buồn

             Ngày mai nhé ! 

                             Ta lại vào công viên nữa

                             Chỗ ngồi này ... như cổ tích ngày xưa !