Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

UỐNG RƯỢU CUỐI NĂM


Tiễn năm cũ

                        Tớ một ly, Cậu một ly

                        Không nói nhau câu phân kỳ

                        Lặng im uống, lặng im tiễn

                        Một chút gì cay đôi mi 


...Tớ một ly, Cậu một ly

   Chiều nay , chiều ba mươi rồi

   Người hối hả, ta không vội

   Tớ với Cậu chỗ vẫn ngồi!


    Tà huy về trên tóc Cậu

    Vàng cả lòng, Tớ nao nao

    Uống nào, giọt đắng cùng nhau

    Im lặng rót, im lặng uống!


Không gian, thời gian đã muộn

Tuổi chúng mình sắp cộng thêm

Một ly... ly nữa môi mềm

Mấy mươi năm đã say, đã tỉnh...


Tiễn năm cũ

                     Tớ, Cậu không ai bịn rịn

                     Tớ một ly, Cậu một ly

                     Không nói nhau câu phân kỳ

                     Sao Cậu lệ lại tràn mi...


Nào...

           Tớ một ly, Cậu một ly!    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét