Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

HƯƠNG TÌNH CŨ 


Muôn trăng vẫn khuyết rồi đầy

Muôn hương tình cũ vẫn ngày rất xa

Vườn xưa in dấu bước qua

Đất còn níu giữ dẫu là còn đâu !


Muôn hoa tim tím vẫn mầu

Thủy chung còn một nét sầu gửi ai

Muôn đêm trăn trở sang ngày

Tại sao ngần ấy chóng phai hương tình ...


Muôn trùng ta với một mình

Muôn hương tình cũ ...chùng chình cũng tan ! Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét