Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

YÊU THƯƠNG VÀ NHÂN ÁIYÊU THƯƠNG VÀ NHÂN ÁI 


Trong muôn trùng chấp ngã

Ta trở về quán ta

Thoát khỏi mộng mị ngà

Đôi tay tình miên viễn...


Trong phút chốc vô biên

Ở sát na dừng lại

Đôi ta chẳng là hai

Đã hoà chung nhịp thở 


Trong cõi lòng rộng mở

Dung thứ và lãng quên

Những ngày chưa đặt tên

Đã vội vàng trăn trối...


Trong sinh tử hôm nay

Như lời nói thoát thai

Trọn đời tôi yêu mãi

Một tiếng nói, hình hài


Trong thiện mỹ cuộc đời

Cho đi và mất được

Cũng xin mãi giữ lời 

Yêu thương và nhân ái ! 


Dẫu tình có thoát thai 

Dẫu đời đã nhạt phai . 


                                    Trần Mai Ngân

                                           3-1-2019Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét