Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

TIẾNG THỞ...THỞ DÀI!


Đêm nghe tiếng thở

Tiếng thở...thở...dài

Thương phận người ...người hôm nay

Đầy khuyết con trăng phôi phai đợi chờ


Đêm nghe tiếng thở

Ngậm ngùi...ngậm ngùi

Mãi hoài không có niềm vui

Hai tay rời rã buông xuôi bởi vì...


Nước mắt tràn mi

Tiễn nhau...tiễn nhau 

Đời không có phép nhiệm mầu

Ngày bên nhau đã còn đâu hởi người!


Duyên phận nửa đường

Dặm trường đành xa

Tuổi đời như một cánh hoa

Nổi chìm rồi cũng nhạt nhòa lênh đênh!


Cố quên cố quên

Chàng ơi! chàng ơi

Đêm nghe tiếng thở

Tiếng thở...thở...dài! 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét