Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

CHẾNH CHOÁNG SẦU

   CHẾNH CHOÁNG SẦU ...

 

             Chênh chếch Trăng

             Chếnh choáng sầu ...

                    Nghiêng ngã lòng

                    Mây ngưng trôi !

           Nỗi buồn cút côi tội nghiệp

           Loang ra - loang loáng kiếp người 

                     Soi mình ...

                                   Gãy khúc yêu đương

                                   Đọng lại - nụ cười còn một nửa !