Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

YẾT ĐẾ ! YẾT ĐẾ ! YẾT ĐẾ !


YẾT ĐẾ ! YẾT ĐẾ ! YẾT ĐẾ !


Tôi khắc bức Phù Điêu

Lên tâm tường vách em

Liêu xiêu đã liêu xiêu

Câu kinh vàng hương khói ...


                                           Tôi khắc bức Phù Điêu

                                           Lạnh khô như hồn ngói

                                           Trăm năm xin một lần 

                                           Đạo - Đời cùng ly thân !


Tôi khắc bức Phù Điêu

Từng đường nét ân cần

Giấu trong tay tiền kiếp

Mõ chuông lời ăn năn...


                                    Một lần là vĩnh viễn

                                    Vào tâm tường vách em

                                    Cháy đen lời sám hối

                                    Ngang nhiên vào ngục tối !


Ai đọa đày hồn tôi

Tâm tường vách bạc vôi

Ba La Tăng Yết Đế !

Yết Đế ! Yết Đế ! ... Tôi !                               Ba La Tăng Yết Đế !  = Cùng reo vui ! 

                               Yết Đế !  = Qua bờ bên kia